PSİKİYATRİ

Çağımızda şehir yaşamında karşılaştığımız sorunlar ve zorluklar, günlük yaşantımızı önemli derecede etkileyebiliyor. Birey; sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında depresyon, panik atak, bugüne ve geleceğe yönelik kaygılar, aşırı alkol kullanımı, sosyal ilişkilerde ve iş performansında bozulma, gündelik işlerde zorluk, uykusuzluk ve benzer şekillerde tepki gösterebiliyor. Bu sıkıntılar, uzun sürebiliyor ve yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu gibi durumlarda uygulanacak teşhis ve tedaviler (danışmanlık, ilaç tedavisi ve psikoterapi) kişinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. 

Danışmanlık ve Tedavi Uygulanabilecek Durumlar

Moral bozukluğu

Mutsuzluk

Sinirlilik

İsteksizlik

Endişe

Yalnızlık

Uykusuzluk

Okul ve öğrenme problemleri

İştah ve yeme problemleri

Korkular

Takıntılar

Utangaçlık

Karşı cinsle ilişkide sorunlar

Gelecek kaygısı

İş performansı ve uyumu ile ilgili sorunlar

Yaşlılıkta unutkanlık, uyku ve uyum sorunları

 

Teşhis ve Tedavisi Yapılan Başlıca Sorunlar

Depresyon
Panik atak
Kaygı (anksiyete)
Fobiler
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Okul uyumu ve ders başarısı problemleri
Evlilik sorunları ve cinsel problemler (iktidarsızlık,vaginusmus)
Aile danışmanlığı

Bipolar bozukluk

Psikotik bozukluklar
Kişilik bozuklukları
Travma sonrası stres bozukluğu

Yaşlılıkta Depresyon, Kaygı, Bunama
Kendine zarar verme

Bölüm Doktorları: Prof. Dr. Hamdi TUTKUN