Laboratuvar ve sağlık 

Laboratuvar olgusunun sağlığın ayrılmaz parçası haline gelmesinin yüz yılı aşkın bir geçmişi bulunuyor. Başlangıçta sadece bazı etken maddelerin insan sağlığına etkilerini araştırmak için hayvanlar üzerinde yapılan deneylere ağırlık veriliyordu. Ancak, 19. yüzyıl sonlarından itibaren insan vücudundaki materyaller incelenerek, elde edilen bulgular hastalıkların tanısında kullanılmaya başlandı. Böylelikle laboratuvar, kavram ve işlev olarak hastalıkların belirlenmesinde etkin olarak yer aldı.
Tıbbın ayrılmaz bir parçası olarak 20. yüzyıl boyunca hızla gelişen laboratuvar uygulamaları, yüzyılın son çeyreğinden itibaren teknolojinin yoğun desteğini gördü. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, insan sağlığı ile doğrudan ilgili bu alanda, kısa sürede büyük ilerlemeler sağlandı.
Günümüzde artık, yaşamsal önem taşıyan bir çok tahlil ve test, el değmeden otomatik olarak ve çok kısa sürede yapılabiliyor. Bu imkan sayesinde hastalıkların tanıları kısa sürede konularak, erken tedavi başlatılabiliyor.
Laboratuvar hizmetleri, tedaviye sağladıkları katkı nedeniyle sağlığın önemli bir parçası sayılıyor.

Laboratuvarımız ve teknoloji 

Örnek Tıp, bugün, ileri teknolojinin uygulandığı modern bir laboratuvara sahip bulunuyor. Laboratuvarımızda biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, seroloji, onkoloji, immunoloji, genetik, alerji ve hormonlarla ilgili tüm testler, otomatik-robot cihazlarla, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılıyor. Laboratuvar hizmetleri, bu alanda deneyimli uzman elemanların görev aldığı bir kadro ile 24 saat kesintisiz sürdürülüyor.

Her türlü kan ve idrar testi bünyemizde yapılmaktadır.


Bölüm Doktoru 

Uzm. Dr. Semra ÇALIŞKAN